Taith drwy Hen bentref Llithfaen.

Croeso!

Dewch gyda ni am dro trwy strydoedd y cof, wrth i ni geisio dod â Llithfaen ddoe yn fyw i chi heddiw! Roedd Nant Gwrtheyrn a Llithfaen yn bentrefannau yn nhrefgordd Trefgoed. Cofnodir y ddau ym 1281 yng nghyswllt tir a roddwyd gan y Tywysog, Llywelyn ap Gruffydd, yn y pentrefannau hynny. Gellir bwrw amcan o leoliad pentrefan canoloesol Llithfaen, nid yn gymaint ar sail y pentref ochr ffordd, ond ar sail daliadau hŷn Llithfaen, sef Llithfaen Fawr, Llithfaen Isaf a Llithfaen Uchaf. Tir pori oedd yr ardal yn y cyfnod hwn. Erbyn y 1840au roedd pentref wedi dechrau tyfu ar ochr y ffordd yn bennaf, â rhywfaint o ehangu bob ochr iddi ac, yn fwyaf arbennig, ar y lleiniau a neilltuwyd gan y Ddeddf Cau Tiroedd 1801. Erbyn 1890 roedd tua 90 o dai yn Llithfaen, ynghyd â thafarn, tri chapel ac eglwys Anglicanaidd. Erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif roedd tua 140 o dai yno. Y chwareli ithfaen oedd y prif reswm dros ddatblygiad Llithfaen yn ystod ail hanner y 19eg ganrif. Roedd rhai o’r chwareli yn fach iawn, ond roedd eraill yn fawr ac yn llwyddiannus, yn enwedig o ganol y 19eg ganrif ymlaen, pan ddaeth y chwareli lleol at ei gilydd i ffurfio’r Welsh Granite Company. Y Gwylwyr, Moel Ty Gwyn ym Mhistyll, Carreg y Llam, Porth y Nant a Chwarel yr Eifl oedd y chwareli mwyaf. Datblygodd cymunedau o’u cwmpas, gyda thai a barics i’r gweithwyr, a chrëwyd cymeriad diwydiannol a thirwedd greithiog ar hyd yr arfordir o Drefor i Nefyn.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r daith i ddysgu am ein pentref...

Taith drwy Hen bentref Llithfaen QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 QR10 QR11 QR12 QR13 QR14 QR15 QR16 QR17 QR18 QR19 QR20 QR21 QR22 QR23 QR24 QR25 QR26 QR27 QR28 QR29 QR30 QR31 QR32 QR33 QR34 QR35 QR36 QR37 QR38 QR39