Am dro drwy hen
bentref
Llithfaen

Gyda Diolch i'r canlynol am
gyfrannu gwybodaeth ac atgofion:

Loteri Logo

Aled Williams
Einir Young
Ann Roberts
Dafydd Roberts
Dewi Williams
Heulwen Jones
Hywel Roberts
Glyn Roberts
John Dilwyn Williams
Beryl Williams
Gwyn Daran Roberts
Lois Elis Roberts
Lena Pritchard
Betty
Gwen Roberts
Nan Jones
Lydia Pritchard
Myfanwy Jones
Eirwen Jones
Vera Williams
Gwilym Griffiths
Eileen Bracegirdle
Gwen Jones Parry


Ac am atgofion y diweddar

Ellen Evans
Ioan Mai Evans
Adam Hughes
Gwyn Ellis
Olwen Parry
Daniel Hughes
Elwyn Jones

Map QR